Disclaimer

Algemeen

Gebeld.nl, hierna te noemen Gebeld, verleent u hierbij toegang tot www.gebeld.nl en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Gebeld behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.gebeld.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Gebeld.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.gebeld.nl aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gebeld. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.gebeld.nl. Gebeld oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Gebeld zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gebeld en haar gebruikers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gebeld, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.gebeld.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

We hebben een xml interface die het mogelijk maakt om te zoeken en toe te voegen in onze database. Dit is voor oa mobile software maar ook telefoon centrales. Uiteraard zijn daar regels en eventueel kosten aan verbonden. Ter controle en eventuele uitsluiting dient u een persoonlijke sleutel aan te vragen.